In Thiệp Mời Cao Cấp TP. HCM

Thông số kỹ thuật

  • in máy in công nghiệp
  • chất liệu: giấy coucher, giấy mỹ thuật
  • thành phẩm theo yêu cầu
  • ép kim, ép nhũ, dập nổi, dập chìm..