Thiệp mời giấy mỹ thuật

Thông số sản phẩm

  • bao thiệp in 1 mặt
  • ruột thiệp in 2 mặt
  • chất liệu: giấy mỹ thuật elica
  • in công nghệ in kỹ thuật số
Danh mục:
Call Now Button