In Thiệp Mời Khai Trương – In Thư Mời

Thông số sản phẩm

  • bao thiệp in 1 mặt
  • ruột thiệp in 2 mặt
  • chất liệu: giấy mỹ thuật elica
  • in công nghệ in kỹ thuật số
Danh mục: