In Thiệp Cưới Mẫu Mới Nhất

Thông số chung

  • in máy in công nghiệp
  • bao in 2 mặt
  • ruột in 2 mặt
  • kích thước 14 x 19cm
  • chất liệu giấy fort trắng 230gsm