Standee chữ X

Thông số kỹ thuật:

  • chất liệu pp: trong nhà hoặc pp ngoài trời
  • in kỹ thuật số
  • cán màng: màng bóng/ màng mờ
  • đóng 4 khoen
  • kích thước: 0.6×1.6m, 0.8×1.8m
Danh mục: