Cấn giữa

109 1

Cấn giữa

KỸ THUẬT CẤN GIỮA

Đối với các ấn phẩm catalog, tờ rơi, thiệp… cần phải gấp lại thì đường gấp phải được cấn sẵn. Có đường cấn, các ấn phẩm sẽ dễ dàng gấp lại hơn, đường gấp ngay ngắn, liền mạch hơn. Đối với các loại giấy dày,giấy có độ cứng nhất định thì đường cấn này còn giúp cho giấy được thẳng, không bị gãy, bị nhăm nhúm khi gấp lại.

109

Đường cấn thường mảnh nên không ảnh hưởng đến thiết kế.