Tag Archives: kỹ thuật cán gân

Kỹ Thuật Cán Gân Trong Ngành In Ấn

mauganlongphung 1

Cán gân là sản phẩm kỹ thuật cao ứng dụng trên bề mặt giấy, cùng với rất nhiều mẫu gân được in ấn trên nhiều định lượng giấy khác nhau. Cán gân là bước sau khi đã in ấn, cán gân giấy rất phổ biến bất kể doanh nghiệp in ấn thiết kế nào cũng sử dụn nó.