In decal giấy

Điểm chung của in decal giấy

  • công nghệ in: in máy in công nghiệp nhiều màu
  • chất liệu: giấy decal
  • in mã vạch, in dữ liệu biến đổi, in barcode.
  • gia công: cán màng mờ/ màng bóng
  • thành phẩm: bế theo file thiết kế