Hộp Đựng Danh Thiếp

THÔNG SỐ CHUNG

hộp đựng kích thước chuẩn

in kỹ thuật số

hộp bồi giấy dày cứng

thành phẩm theo yêu cầu