giấy tiêu đề

Thông số chung:

  • in công nghệ offset
  • loại giấy fort 120gsm
  • thành phẩm : A4
Danh mục: