Bán chạy nhất

In danh thiếp _Card visit
254,43 ₫ 282,70 ₫ -10%
In Bìa Hồ Sơ
7,60 ₫ 17,60 ₫
In Giấy Tiêu Đề
21,42 ₫ 22,55 ₫ -5%
Bìa Đựng Hồ Sơ

THÔNG SỐ CHUNG

-In offset 4 màu

-Giấy briston 300gsm

-Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn

-Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm

THÔNG SỐ CHUNG

-In offset 4 màu

-Giấy briston 300gsm

-Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn

-Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm

Hơn

Bìa Đựng Hồ Sơ Có 8 sản phẩm.

 • 7,60 ₫ 17,60 ₫

  THÔNG SỐ CHUNG IN BÌA HỒ SƠ: -In offset 4 màu -Giấy briston 300gsm -cán màng: bóng/ mờ -Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn -Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm -Để ấn phẩm thêm phần sáng tạo, sang trọng chúng tôi có thể  đáp ứng với kỹ thuật ép kim, bế nổi, phủ uv định hình... -Thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 đến 7 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng...

 • 275,00 ₫

  THÔNG SỐ CHUNG: -In offset 4 màu -Giấy briston 300gsm -cán màng: bóng/ mờ theo yêu cầu -Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn -Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm -Để ấn phẩm thêm phần sáng tạo, sang trọng chúng tôi có thể   đáp ứng với kỹ thuật ép kim, bế nổi, phủ uv định hình... -Thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 đến 7 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng...

 • 145,20 ₫

  Thông số chung: -In offset 4 màu -Giấy briston 300gsm -cán màng: bóng/ mờ -Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn -Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm -Để ấn phẩm thêm phần sáng tạo, sang trọng chúng tôi có thể  đáp ứng với kỹ thuật ép kim, bế nổi, phủ uv định hình... -Thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 đến 7 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng gấp

 • 353,10 ₫

  THÔNG SỐ CHUNG: -In offset 4 màu -Giấy briston 300gsm -cán màng: bóng/ mờ -Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn -Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm -Để ấn phẩm thêm phần sáng tạo, sang trọng chúng tôi có thể  đáp ứng với kỹ thuật ép kim, bế nổi, phủ uv định hình... -Thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 đến 7 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng gấp.

 • 147,40 ₫

  Thông số chung: -In offset 4 màu -Giấy briston 300gsm -cán màng: bóng/ mờ -Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn -Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm -Để ấn phẩm thêm phần sáng tạo, sang trọng chúng tôi có thể  đáp ứng với kỹ thuật ép kim, bế nổi, phủ uv định hình... -Thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 đến 7 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng gấp

 • 148,50 ₫

  Thông số chung: -In offset 4 màu -Giấy briston 300gsm -cán màng: bóng/ mờ -Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn -Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm -Để ấn phẩm thêm phần sáng tạo, sang trọng chúng tôi có thể  đáp ứng với kỹ thuật ép kim, bế nổi, phủ uv định hình... -Thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 đến 7 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng gấp

 • 160,60 ₫

  Thông số chung: -In offset 4 màu -Giấy briston 300gsm -cán màng: bóng/ mờ -Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn -Kích thước thành phẩm: 22x31cm, nắp cao 7cm -Để ấn phẩm thêm phần sáng tạo, sang trọng chúng tôi có thể   đáp ứng với kỹ thuật ép kim, bế nổi, phủ uv định hình... -Thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 đến 7 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng gấp

 • 200,20 ₫

  Thông số chung: -In offset 4 màu -Giấy briston 300gsm -cán màng: bóng/ mờ -Bế dán thành phẩm theo khuôn  -Kích thước thành phẩm:22x31cm, nắp cao 7cm -Để ấn phẩm thêm phần sáng tạo, sang trọng chúng tôi có thể   đáp ứng với kỹ thuật ép kim, bế nổi, phủ uv định hình... -Thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 đến 7 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng gấp

Hiển thị 1 - 8 / 8 mục